Daar ziet U  |Tarieven en Openingstijden | Om daarom meer te weten

Hier zult U een museum over het ijs ontdekken: dus over een tijdelijk en discreet product, dat te vaak weelderig en overbodig vastgelegd word.  Toch ...

Ontdek dit museum over ijs, een tijdelijk en discreet product dat het waard is om gekend te worden!
Ijs is niet alleen iets van de ijskast en de vrieskist van onze dagen. Ijs was er al tweeduizend jaar voor Christus. Om ijs te verkrijgen hebben mensen door de eeuwen heen gletsjers, sneeuwvelden en vorstkuilen gebruikt. Zelfs op lage hoogte slaagden ze erin ijs te maken door water in bekkens op te slaan dat al bij geringe vorst bevroor. Vervolgens bouwden ze ruime schachten waarin het ijs tot de zomer werd opgeslagen. Deze schachten kwamen in het westelijk deel van de Middellandse Zee (o.a. ook de Provence) vanaf de Renaissance tot het einde van de 19de eeuw voor. Zo waren er in de berg La Sainte Beaume zo’n 20 ijskelders die van 1650 tot 1900 in gebruik waren. Voor 1789 werden van daaruit alleen
Toulon en later ook Marseille bevoorraad. 17 van de 20 ijskelders bevonden zich op het terrein van de gemeente Mazauges. In 1997 werd de ijskelder van Pivaut in oorspronkelijke staat terug gebracht. Samen met een, hoewel niet unieke, maar toch uitzonderlijke verzameling attributen kan het museum u nu op verschillende manieren laten zien hoe men ijs produceerde, vervoerde, opsloeg, verkocht en gebruikte. En dat met voorbeelden vanuit de hele wereld.
In het museum ziet u ook hoe de ontwikkeling van het vervoer de gewoonten

heeft veranderd. Uiteindelijk kon het locale ijs niet meer concurreren met het ijs dat met boot of trein van verder weg werd aangevoerd. Met de introductie van industriële methoden was de ijsproductie niet langer afhankelijk van de seizoenen en het weer. Al snel kwamen tal van huishoudelijke ijsapparaten op de markt en kon ‘kou’ thuis worden gemaakt. Daarmee verdwenen de dagelijkse leveranties van stukgoedverkopers en was de wereld opnieuw een stukje anders geworden. Maar toch, of het nu uit een heuvel komt of van de fabriek, het product ijs vervult een belangrijke rol in onze moderne maatschappij en fascineert daarom nog altijd veel mensen.


D
aar ziet U
 

een schilderij, die de machineruimte van een ijs fabriek verbeeldt,

ongeveer 30 panelen, die de handwerk- en de industriële ijsproductie, de ijshandel en de ijsgebruiken uiteenzetten,

de werktuigen van een ijswerker : specht, zaag, blaasvormen, …

kleine kommen en andere kannen, die de glazen en de flessen opfristen, een karaf met een zak voor het ijs, een ijskast, een ijsbus en haar verscheidene stukken in houd, metaal of steengoed, …

een model van een ijskelder en zijn bekken en een model, dat een snede van de zelfde ijskelder verbeeldt, wanneer het ijs belaad werd.

een schilderij, die de bekken van een lokale ijskelder verbeeldt, waar het water zich in ijs verwerkte,

een nabootsing van een ijskelder met zijn beladingdoor.

twee filmen


 Tarieven en Openingstijden

2,50 € pro persoon voor het museum (gratis voor de kinderen minder 6 jaar)

       4 € pro persoon voor het museum en het bezoek van de ijskelder van Pivaut (elke zondag namiddags)

van de eerste Juni tot de dertig van september :
elke dag van 9u tot 12u en van 14u tot 18u
gesloten maandags

van oktober tot mei :
elke zondag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u

De ijsfeest : elke laatste zondag van februari worden talrijke betogingen georganiseerd zoals conference, proeven van handgemaakte consumptie-ijs, experimenten voor de kinderen, enz.

In augustus zult U ook handgemaakte consumptie-ijs proeven.


 om daarom meer te weten … (in het Frans)

 L’artisanat de la Glace en Médierranée occidentale bij Ada Acovitsioti-Hameau, bijlage nummer 1 van het schrift « cahier de l’ASER », 120 paginas (15€)

 Génies givrés, les inventeurs du froid artificiel bij Ada Acovitsioti-Hameau, Maxime Duminil en Cédric Rey, bijlage nummer 9 van het schrift « cahier de l’ASER », 106 paginas (12€)

  In het museum zult u ook vinden … 
Talrijke boeken over de ijskelders van de hele wereld, romans, boekjes met verscheidene consumptie-ijs recepturen. En noch boeken over de natuurlijke en culturele erfdeel van de streek.

U kunt ook aan de vereniging schrijven om deze boeken te kopen. Ziet a.u.b.

http://asercentrevar.free.fr

administration : Maison de l'Archéologie - 21, rue République - 83143 LE VAL - tel : 04 94 86 39 24 - mail